Sjöängens Brygga i Drevviken

Båtplats i Drevviken

SjöängensbryggaIdag är vi fiskare, seglare, roddare och paddlare som har sjösatt en brygga i Drevviken vid Sjöängens strand. Den kom på plats under sommaren 2010.

Bryggan har plats för 20 båtar. Alla platser är tillsatta. Vi har en väntelista för de som vill stå på .

Bryggans första del är öppen och kan nyttjas av alla för att tex fiska eller sjösätta jollar och kajaker.

Ordförande

Tove Madsen