Årsmöte 2009

Protokoll ordinarie föreningsstämma i Sjöängens Brygga Ekonomisk förening

Datum och tid: 2009-03-01, kl. 13.00-14.00