Årsmöte 2015

Årsmöte för Sjöängens Brygga Ekonomisk Förening

Plats: Timmerstugan i Stortorp 2015-04-14 kl 19:00

Handlingar:

  • Agenda
  • Verksamhetsberättelse med Resultaträkning och Balansräkning för 2015
  • Revisionsberätelse för 2015
  • Protokoll från Årsstämma för Sjöängens Brygga Ek För.
  • Protokoll från Konstituerande styrelsemöte för ny styrelse