Årsmöte 2017

Årsmöte för Sjöängens Brygga Ekonomisk Förening

Plats: konvaljebacken 3

Datum och tid: 2017-04-20 kl. 19:00

Handlingar:

  • Agenda
  • Verksamhetsberätttelse med Resultaträkning och balansräkning för 2016
  • Revisionsberätelse för 2016
  • Protokoll från Årsstämma för Sjöängens Brygga Ek För.
  • Protokoll från Konstituerande styrelsemöte för ny styrelse

Handlingar bifogas nedan.