Årsmöte 2016 (3)

Årsmöte för Sjöängens Brygga Ekonomisk Förening

Plats: Timmerstugan i Stortorp 2016-04-14 kl 19:00

Handlingar:

  • Agenda
  • Verksamhetsberätttelse med Resultaträkning och balansräkning för 2015
  • Revisionsberätelse för 2015
  • Protokoll från Årsstämma för Sjöängens Brygga Ek För.
  • Protokoll från Konstituerande styrelsemöte för ny styrelse

Se bifogade handlingar nedan.