Mer om oss

Bryggföreningen i Sjöängen

mastspegling

Sjöängens Brygga ligger med närhet till Sjöängsbadet i Trångsund. Den invigdes år 2010. Det är en trä- och betongbrygga med 20 platser. På denna yta har tidigare funnits en brygga som förliste i någon höststorm och vinter.

Drevvikens seglarskola har bryggan som bas för sin verksamhet. Det är en av anledningarna till att bryggan initierades och fick sin nya utformning. Förutom segling så är intresset för fiske stort.

Under sommaren 2021 tilldelades en köplats till Bastuflotteföreningen. Det är en privat förening som delas av dess medlemmar. Mer info hittar du här.

Bryggföreningen har en första öppen del av bryggan som skall kunna nyttjas av allmänheten. Drevvikens Segelsällskap som har regelbundna aktiviteter under sommarhalvåret är frekventa besökare. Vi vill påminna om att inte ha båtar permanent fastsatta i denna bryggdel.            

Föreningen vill bidra till att området hålls i städat skick och att det skall vara trevligt att vistas här. Vi har något att vara stolta över!

Här hittar du vilka som står i kö för en bryggplats. Före pandemin bytte 2-3 platser till nya ägare varje år. Nu har det varit noll ett par år. Vi har ingen andrahandsuthyrning.

Bank- och betaluppgifter

Inbetalning sker på något av följande giron till:

Sjöängens Brygga Ekonomisk förening
Bankgiro: 465-0636

Ange ditt namn och adress vid betalning.

Avgift

En båtplats kostar 11000 kr som engångsinsats. När du lämnar din plats får du beloppet tillbaka.

- Medlemsavgift för dig med en båtplats: 1700 kr/år. Där går 600 kr till föreningen och 1100 kr avgift per år till kommunen.
- För dig som vill stå i kö så kostar en köplats: 100 kr/år. Kontakta ordförande för att bekräfta platsordningen.

Vill du stå i kö för båtplats?

Du betalar in 100 kr per år. Du förväntas betala senast den 28 feb varje år. Du får en påminnelse per e-post. Om du byter e-postadress eller telefonnummer ser du till att uppdatera kö-ansvarig. För att få plats i kön skickar du dina kontaktuppgifter till tove.madsen @ seglaut.se och betalar sedan 100 kr.

Betalning sker senast 28 februari varje år.

Kön hittar du här.

Historia Sjöängens Brygga

En stark önskan från fiskare, seglare, roddare och paddlare var att brygga en brygga i Drevviken vid Sjöängens strand.
I Sjöängen, Trångsund, fanns tidigare en brygga bredvid den nuvarande badplatsen och vi önskade uppföra en ny brygga för att ersätta den numera sjunkna bryggan. Och så blev det till sist.

Den nya bryggan skulle ge bryggplats åt ca 20 båtar.

Vi bildade för ändamålet Sjöängens brygga Ekonomisk förening. Som förebild har vi haft grannförening Stortorps brygga Ekonomisk förenings som har planerat och byggt en båtbrygga. Den har blivit mycket uppskattad och väntelistan är lång till de 20 platserna.

Bryggan vi föreslår finansieras av Sjöängens brygga Ekonomisk föreningen och dess medlemmar.

Föreningen bildades våren 2008 och vår ansökan skickades in 2008-06-13. Mars 2010 blev äntligen nyttjanderättsavtalet undertecknats av alla parter.

Bryggan kom på plats under sommarsäsongen 2010. En riktigt fin brygga har vi fått i vattnet som skall hålla i 30 år. Platserna till bryggan delades ut genom offentlig lottning. Många var det som inte fick en plats denna gång men vi har en kö man kan vara med i om man så önskar.


Ordförande

Tove Madsen