Årsmöte 2010

Protokoll ordinarie föreningsstämma i Sjöängens Brygga Ekonomisk förening

Datum och tid: 2010-03-28, kl. 13.00-14.00